slu??by

  • m??dne p??nske a d??mske strihy
  • klasick?? strihanie
  • trval??
  • farbenie
  • mel??rovanie
  • spolo??ensk?? ????esy
  • predl??ovanie a zhustenie vlasov
  • kerat??nov?? met??da
  • eurolock
  • regenera??n?? z??baly

otv??racie hodiny

Ako n??s
n??jdete
...
Sme tu pre V??s.
kontakt
pou????van?? produkty
pButton pButton pButton pButton pButton
©Copyright Kadern??ctvo Lucka
All right reserved.
Created by Maro?? Masarovi??